“Nëse më braktis … nuk vlen! – të njohësh dhe të parandalosh” ALB/SQUI

Nëse më braktis … nuk vlen

##E RE – MERRNI PJES N THE KONKURRENCN E IDEVE “TË TREGOJ NATYREN” 👉 ti hap FB: https://fb.me/e/WRuhrqZu

📣📢 FITUESI i konkursit “Të tregoj natyrën”: Istituto Comprensivo Benedetto Croce në Paglieta (CH), me tregimin “SOS ujë: mbeturina apo kursim?” 👉https://cdcaabruzzoaps.wordpress.com/2021/08/29/ti-racconto-la-natura-vincitore-del-concorso-ita-eng-fr-chi-zho-rus-rum-ron-alb-squi

##E RE – PUNORIA E TEATRIT “URI PËR TREGIME” – METODA E PJESMARRJES, KALENDARI, P DRSHKRIMI 👉 ti hap FB:https://fb.me/e/HBwu2skR

##E RE – PUNORIA E TEATRIT “DITA E KONSUMATORIT” – METODA E PJESMARRJES, KALENDARI, P DRSHKRIMI 👉 ti hap FB:https://fb.me/e/13O1dbI7r

##E RE – PUNORIA E TEATRIT “GJEOGRAFI INTERIORE” – METODA E PJESMARRJES, KALENDARI, P DRSHKRIMI 👉 ti hap FB:https://fb.me/e/1rybeLS16

“Nëse më braktis … nuk vlen! – të njohësh dhe të parandalosh” është një projekt për t’i bërë qytetet dhe vendbanimet njerëzore gjithëpërfshirës, ​​të sigurta, afatgjatë dhe të qëndrueshëm.

Është një projekt inovativ i propozuar dhe realizuar nga Shoqata e promovimit shoqëror “Qëndra e Dokumentimit mbi Konfliktet Mjedisore – CDCA Abruzzo” dhe i drejtohet të gjithë territorit të Rajonit Abruzzo. Projekti, që zgjat gjithsej 9 muaj, do të përfundojë në Tetor 2021. Objektivi kryesor i projektit është të rrisë ndërgjegjësimin tek qytetarët, autoritetet lokale, bizneset dhe këdo në rajon, mbi çështjet e menaxhimit dhe zhvillimit të qendrueshëm të mbeturinave (Agjenda 2030), mbi ndryshimin e klimës dhe ekonomise qarkore, përmes zbatimit të një sërë aktivitetesh që synojnë arritjen e segmenteve të ndryshme të popullsisë dhe organeve publike dhe private. Projekti u financua nga Rajoni Abruzzo me përcaktimin n. DPG022 / 17 e 08.02.2021 e Rajonit të Abruzzo – Departamenti për Shëndet dhe Mirëqenie – Shërbimi i Programimit Social – dpf014, duke rezultuar i caktuar nga thirrja rajonale për “Financimin e iniciativave dhe projekteve me rëndësi rajonale e promovuar nga organizatat vullnetare dhe shoqatat e promovimit shoqëror për kryerjen e aktiviteteve me interes të përgjithshëm “.

Pika e nisjes për hartimin e projektit ishte keyqezimi i të dhënave të ISTAT, në lidhje me shpenzimet për mbledhjen e mbeturinave dhe evolucionin demografik.

Analiza e kryqëzuar i te dhënave ISTAT në lidhje me shpenzimet e grumbullimit të mbeturinave dhe evolucionin demografik në rajonin Abruzzo bëri të mundur identifikimin e disa ndërveprimeve të rëndësishme.

Midis 2014 dhe 2019, shpenzimet familjare mesatare për mbledhjen e mbeturinave (Coicop 04.42) në Italinë e Jugut u rriten mesatarisht 2% në vit, duke shkuar nga 20,39 euro në 22,83 euro. Në vitin 2018 në provincën Chieti përqindja e grumbullimit të diferencuarave ka qene 69.4% (Burimi: Raporti i Mbetjeve Urbane 2019, ISPRA). Kjo është vlera më e lartë të rajonit Abruzzo, me një rritje prej 16% në pesë vitet e fundit, por jo pa vlera më pak të virtytshme: mbi 50,000 ton produkte të padiferencuara menaxhohen çdo vit. Gjithashtu, e gjith braktisja e papërgjegjshme të mbeturinave në fraksioneve të ndryshme paraqet një kosto për komunitetin i cili duhet të përballoj kostot e rikuperimit, asgjësimin dhe rikuperimin përfundimtar të vëndeve.

Një dobësi tjetër është vështirësia e komunikimit ndërkulturor në lidhje me menaxhimin korrekt të mbetjeve nga një këndvështrim gjithpërfshires i pakicave gjuhësore. Për këtë qëllim, ne duam të përfshijmë ndërmjetësues vullnetarë të kulturës pranë komuniteteve të huaja të cilave i përkasin, të aftë për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të kontribuar në mënyrë aktive në suksesin e projektit, përveç përkthimit i materialeve të ndryshme në 7 gjuhët e huaja më të zakonshme në Abruzzo. Projekti “Nëse më braktis nuk vlen” është pra i përshtatshëm për të përmbushur këto nevoja. Ne e dimë mirë se fenomene të tilla si braktisja e mbeturinave dhe humbja e ushqimit (por edhe e energjisë dhe ujit), shpesh varet nga stili i jetës së përditshme, si në familje po ashtu dhe në aktivitete publike dhe private.

Është thelbësore që të marim informacione të hollësishme dhe në mënyre

shumë intensive dhe të krijosh vetëdije mbi rrezikun, dëmtimin dhe kostot ekonomike-sociale që shkaton mënyra se si ne sillemi, për të gjeneruar një ndryshim të stilit të jetës dhe për këtë arsye një ndryshim të sjelljeve jo korrekte në të gjitha nivelet e shoqërisë. Ne do të përdorim, për të përballuar të gjitha këto aspekte,metoda të ndryshme të komunikimit: hartimi i dosjeve të thelluara, infografi, video / audio me shpërndarje mediatike dhe takime publike dhe për shpjegim të projektit duke përfshir aktivitete laboratorike.

Materiale të ndryshme do të përkthehen në 7 gjuhët e huaja më të njohura në rajonin e Abruzzo.

Në mënyrë të veçantë, temat e mbuluara do të jenë:

 1. Cikli i mbeturinave, shpërndarja korrekte dhe riciklimi i mallrave në fund të jetës së tyre:4 R-t “;

2. Dëmi i shkaktuar nga braktisja e mbeturinave në natyrë dhe përfitimet sociale, mjedisore dhe ekonomike nga sjellja e përgjegjshme dhe e qëndrueshme “;

3. “Përdorime alternative të ushqimit – shmangni humbjen e ushqimit dhe jo vetëm “;

 4. “Zhvillimi i Qëndrueshëm, Ndryshimi i Klimës dhe Ekonomia Qarkore- sjellja e përgjegjshme që duhet të miratojm”).

Projekti, megjithëse synon të gjithë rajonin, gjen themelet e tij në Planin e Veprimit të Kontratës së Lumit Feltrino, prej të cilave CDCA Abruzzo dhe ECOLAN jan nënshkrues. Vlera e shtuar e sjellë nga kjo e fundit është vendimtare në fazën e hartimit dhe zbatimit të aktiviteteve të projektit. Rruga e seminarit përfshin punëtorët e spektakleve në mënyrë që të zvogëlojë vështirësitë që pandemia Covid 19 i ka shkaktuar kategorisë. Profesionistët e përfshirë janë të gjithë të lidhur me kompanitë teatrore në Abruzzo, persona si Marcello Sacerdote, Francesca Camilla D’Amico, Eva Martelli dhe Cristian Zulli. Prodhimet audio-video do të bëhen nga Enzo Testa dhe mbështetja teknike – operacionale do të garantohet nga Barbara Gammaraccio. Për më tepër, për shkak të pandemisë, laboratoret do të zhvillohet në distancë dhe kur është e mundur në prezencë. Në funksion të realizimit të itinerarit u zhvillua një “konkurs idesh” i cili do të jetë subjekt i njërit prej 4 moduleve të laboratoreve, informacioni jepet me infografin e bashkangjitur.

Të gjithë modulet e seminarit do të mbahen në muajin Shtator 2021.

Projekti është në ndërtim. Eshtë e mundur të qëndroni të azhurnuar përmes mediave sociale dhe faqet e internetit të Shoqatës dhe të CdF Feltrino https://www.contrattodifiumefeltrino.it/project/se-mi-lasci-non-vale/

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: